Kdo jsme

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM vzniklo za účelem privatizace obecního bytového fondu. V privatizaci získalo věžový bytový dům postavený v konstrukční soustavě BK6.

Tento dům družstvo postupně revitalizovalo a celkovou revitalizaci domu dokončilo mimo vnitřní části bytů v roce 2012. Dům má zrekonstruovány veškeré inženýrské sítě ve společných částech domu, výtahy vč. bezbariérového přístupu do domu a bezbariérového pohybu v domě. Dům má zrekonstruovány vstupní a chodbové prostory, má požárně odolné a kouřotěsné bytové dveře a požárně odolné dveře do dalších jednotlivých požárních úseků domu. Revitalizací došlo při provádění běžné údržby domu k prodloužení životnosti domu minimálně o 30 let.

V současné době v revitalizaci pokračují členové družstva - nájemníci bytů ve vnitřních bytových prostorách, pokud ještě někteří byty nemají zrekonstruovány dle svých představ. Členství v družstvu je vždy vázáno na užívací práva minimálně k jednomu bytu. Členové družstva mají předkupní právo na uvolněná užívací práva k družstevním bytům v souladu se stanovami družstva.
 
Základní dokumenty družstva jsou k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou Dr. 612

Informace

Detail

Dokumenty

Důležité dokumenty a formuláře ke stažení.

Detail

Kontakty

Důležité kontaktní údaje.

Orgány družstva

Informace o představenstvu a kontrolní komisi.

Detail

Fotogalerie

Prohlídka vnějších i vnitřních prostorů domu.

Důležitá upozornění

int(1)

Aktuality

 • Zápis 24. členské schůze

  4.12.2022

  Vložen zápis 24. členské schůze DB konané dne 24.11.2022

 • 24. řádná členská schůze a domovní schůze

  24.11.2022

  Bytové družstvo Bílý Dům svolává 24. řádnou členskou schůzi družstva konanou dne 24. 11. 2022 od 17:30 ve školní jídelně ZŠ Ukrajinská 1533/13 Ostrava-Poruba (stejně jako v minulých letech).

  Více informací...

  Členské schůzi bude od 17:00 do 17:30 předcházet Domovní schůze určená pro všechny řádné nájemníky družstva a podnájemníky členů družstva - pozvánka a podrobnosti


 • Úprava měsíčních záloh na služby od 1.3.2022

  1.3.2022

  Od 1.3.2022 dochází k úpravě záloh na služby dle těchto pravidel. Dojde k aktualizaci výpočtových listů individuálně dle výše záloh a přeplatků za minulá období.

 • Odečty tepla, TUV a SV

  11.1.2022

  V úterý 11.1.2022 od 16:30 do 19:00 bude probíhat výměna čidel v indikátorech VIPA a odečty vodoměrů. Prosíme o zpřístupnění vašich bytů v uvedeném termínu.

 • Zápis 23. členské schůze

  14.12.2021

  Vložen zápis 23. členské schůze konané dne 9.12.2021