Kdo jsme

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM vzniklo za účelem privatizace obecního bytového fondu. V privatizaci získalo věžový bytový dům postavený v konstrukční soustavě BK6.

Tento dům družstvo postupně revitalizovalo a celkovou revitalizaci domu dokončilo mimo vnitřní části bytů v roce 2012. Dům má zrekonstruovány veškeré inženýrské sítě ve společných částech domu, výtahy vč. bezbariérového přístupu do domu a bezbariérového pohybu v domě. Dům má zrekonstruovány vstupní a chodbové prostory, má požárně odolné a kouřotěsné bytové dveře a požárně odolné dveře do dalších jednotlivých požárních úseků domu. Revitalizací došlo při provádění běžné údržby domu k prodloužení životnosti domu minimálně o 30 let.

V současné době v revitalizaci pokračují členové družstva - nájemníci bytů ve vnitřních bytových prostorách, pokud ještě někteří byty nemají zrekonstruovány dle svých představ. Členství v družstvu je vždy vázáno na užívací práva minimálně k jednomu bytu. Členové družstva mají předkupní právo na uvolněná užívací práva k družstevním bytům v souladu se stanovami družstva.
 
Základní dokumenty družstva jsou k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou Dr. 612

Informace

Detail

Dokumenty

Důležité dokumenty a formuláře ke stažení.

Detail

Kontakty

Důležité kontaktní údaje.

Orgány družstva

Informace o představenstvu a kontrolní komisi.

Detail

Fotogalerie

Prohlídka vnějších i vnitřních prostorů domu.

Důležitá upozornění

int(1)

Aktuality