Provozní dokumenty

Formuláře

Hlášení změn - přihlášení/odhlášení osob (.PDF) - Formulář pro nahlášení dalších nájemníků/podnájemníků, povolení přístupů do kolárny, kočárkárny, sklepa.

Hlášení změn - přihlášení/odhlášení osob (.DOC)

Přihlášení trvalé/dočasný pobyt (.PDF) - formulář pro přihlášení nebo odhlášení další osoby k trvalému/dočasnému pobytu.

Přihlášení trvalé/dočasný pobyt (.DOC)

Souhlas BDBD s podnájmem bytu


Domovní schůze

Pozvánka na domovní schůzi konanou dne 6.12.2018 od 17:00

Plná moc - formulář plné moci pro zastupování na domovní schůzi


Typové dokumenty

Dokumentace domu a bytů

Průkaz energetické náročnosti budovy

Článek o výstavbě domů typ V-OS v Porubě (Zdroj: Měsíčník PRIO, leden 2020)

Typová dokumentace bytů bez provedených individuálních úprav:

Byty 1+1 východ

Byty 2+1 jih

Byty 2+1 sever

Byty 3+1 jih

Byty 3+1 sever