Informace

Důležitá upozornění

  • Výměna čidel v indikátorech VIPA a odečet vodoměrů

    12.1.2021

    Termín: 12.1.2021 od 16:30 do 19:00

    Žádáme vás o zpřístupnění místa výměny!

    Více informací


Dokumenty

V této části naleznete důležité dokumenty a formuláře pro členy družstva i nájemníky.

Dokumenty družstva - členové družstva

Dům a byty - všichni nájemníci