Základní dokumenty družstva

Stanovy (úplné znění, 27.11.2014)

Sazebník poplatků za úkony

Ostatní hrazené náklady a platby

Úprava měsíčních záloh na služby

Pro rok 2020 - platné od 1.3.2020

Předpisy upravující vytápění a přípravu teplé vody

Vyhláška 269/2015 Sb. (platnost od 1.1.2016) - rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

Zákon 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb. (platnost od 1.1.2016) - poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování záloh na služby, rozúčtování nákladů na služby (mj. vytápění a společnou přípravu teplé vody)

Vyhláška 194/2007 Sb. (platnost od 7.11.2014) - pravidla a měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a dodávku teplé vody, rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie


Členská schůze