Základní dokumenty družstva

Stanovy (úplné znění, 27.11.2014)

Úprava měsíčních záloh na služby

Pro rok 2024 - platné od 1.4.2024

Pro rok 2023 - platné od 1.2.2023

Pro rok 2022 - platné od 1.3.2022

Pro rok 2021 - platné od 1.4.2021

Pro rok 2020 - platné od 1.3.2020

Předpisy upravující vytápění a přípravu teplé vody

Vyhláška 269/2015 Sb. (platnost od 1.1.2016) - rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody

Zákon 67/2013 ve znění zákona 163/2020 Sb. (platnost od 1.7.2020) - poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování záloh na služby, rozúčtování nákladů na služby (mj. vytápění a společnou přípravu teplé vody)

Vyhláška 194/2007 Sb. (platnost od 7.11.2014) - pravidla a měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a dodávku teplé vody, rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie


 

Členská schůze

Plná moc (PDF) - formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi

Plná moc (DOC)

Zápisy z členské schůze

Zápis 25. řádné členské schůze (23.11.2023)

Zápis 24. řádné členské schůze a domovní schůze (24.11.2022)

Zápis 23. řádné členské schůze (9.12.2021)

Zápis 22. řádně členské schůze (20.2.2020)

Zápis 21. řádné členské schůze (6.12.2018)

Zápis 20. řádné členské schůze (7.12.2017)

Zápis 19. řádné členské schůze (1.12.2016)

Zápis 18. řádné členské schůze (3.12.2015)

Ostatní zápisy, výroční zprávy, účetní závěrky - Sbírka listin

int(1)

Aktuality